Meijän Mikkeli / Game Lab Mikkeli

Game Lab Mikkeli on kaikille avoin pelaaja- ja pelinkehitysyhteisö, joka rakentuu yhdessä tekemisen ympärille ja johon voi osallistua osaamisen tasosta riippumatta.

Meijän Mikkeli / Game Lab Mikkeli -hanke rakentaa ja tukee yhteisön syntyä, jossa työikäiset ja työkykyiset kuntalaiset voivat osallistua ja oppia pelien tekemisestä sekä tutustua erilaisiin pelikulttuureihin. Game Lab tarjoaa säännöllisiä ryhmätoimintoja, joissa tutustutaan pelien tekemiseen osallistujien osaaminen sekä tavoitteet huomioiden. Tavoitteet voivat olla siis esimerkiksi peliohjelmoinnin, 3d-mallinnuksen tai VR-teknologian opettelua – tai erilaisiin pelikulttuurien ilmiöihin tutustumista.

Game Lab järjestää lisäksi monenlaisia aihepiiriin liittyviä tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi lanit eli verkkopelaamiseen keskittyvät tapahtumat, game jamit, joissa tehdään lyhyessä työskentelyajassa tietyn teeman mukaisia pelejä tai hackathonit, joissa samoin lyhyessä ajassa pyritään ratkaisemaan jokin yhteinen haaste. Tapahtumien teemat ja paikat ovat asioita, joihin yhteisön jäsenet voivat itse olla vaikuttamassa.

Tapahtumia ja toimintaa:

Maanantaisin klo 12–14 sisäliikuntavuoro Saimaa Stadiumilla. Kunto-, taito- tai osaamisvaatimusta ei ole. Tule paikalle hieman ennen vuoron alkua. Kokoonnumme pääaulassa. Ota yhteyttä, jos tarvitset lainamailaa tms.

Maanantaisin klo 17.30–19.00 lautapelien suunnittelua ja tekemistä. Tutustumme pelien suunnitteluun, kehittämiseen, testaamiseen ja siihen liittyvään teoriaan. Ajatuksena on yhdistää oppiminen, yhdessä tekeminen ja intohimo pelejä ja pelaamista kohtaan. Lue lisää ryhmän sivuilta.

Tiistaisin klo 16–20 lautapelejä, digipelejä, konsolipelejä, ajanviettoa Hacklab Mikkelin tiloissa osoitteessa Pietarinkatu 23. Ovet ovat avoinna kaikille. Voit ottaa mukaan pelejä, joita haluaisit pelata muiden kanssa.

Torstaisin klo 17 alkaen on mahdollisuus tutustua Hacklab Mikkelin toimintaan. Paikkana Pietarinkatu 23. Paikalla vaihtelevasti yhdistyksen jäsenistöä ja esittelyssä erilaista teknologiaan keskittyvän rakentelun välineistöä ja laitteistoa.

Ps. Otamme vastaan ideoita ja ehdotuksia tulevan varalle!

Pelimekaniikat ja -systeemit

Sessio 7: Pelimekaniikat ja -systeemit Pelimekaniikan, eli teoriaan pohjautuen dynamiikan, läpikäynti oli viimeinen keskeinen komponentti pelien suunnittelussa. Nyt meillä on koossa peruspalikat pelin suunnittelemiseksi: mekaniikka, teema ja tarina. Aihe on laaja, joten aihe on jaettu kahteen sessioon. Tässä ensimmäisessa sessiossa rakensimme ymmärrystä siitä, mitä mekaniikat ovat ja mitä tehtävää ne pelissä ajavat. Tutkimme suunnitteluvalintoja ja…

» lue koko bloggaus

Tarina, progressio ja draama

Sessio 6: Tarina, progressio ja draama Tarina on yksi pelin keskeisistä elementeistä. Siinä on kyse pelimaailman kokemisesta mekaniikan, sääntöjen ja komponenttien kautta. Tarina luo immersiota, kuvastaa progressiota (eli pelin etenemistä) ja synnyttää tunteita ja elämyksiä. Tarina myy. Ihmisiä kiinnostaa viihde ja hyvä draama. Pelaajat luovat tarinaa pelatessaan. Jokaisesta pelistä voi kertoa tarinan ja jakaa sen…

» lue koko bloggaus

Pelimaailma

Sessio 5: Pelimaailma Pelimaailma on keinotekoinen todellisuus, joka luo tunteen, että peli kiinnittyy johonkin aikaan ja paikkaan. Pelimaailma kommunikoi teemaa ja sen tulkintaa pelaajille. Samalla luo immersiota, kertoo tarinaa ja toimii siteenä pelihahmojen ja pelin kuvaaman todellisuuden välillä. Hyvä pelimaailma on sisäisti konsistentti, uskottava ja looginen. Se ei tarkoita, että sen pitäisi olla todellisuuteen pohjautuva…

» lue koko bloggaus

Hacklab Mikkeli & Meijän Mikkeli?

Meijän Mikkeli / Game Lab Mikkeli on Hacklab Mikkeli ry:n hallinnoima hanke. Rahoituksen hanke saa tuensiirtona Meijän Mikkeli -hankeelta, joka on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, kolmannen sektorin toimijoille suunnattu, osallisuushanke. Tavoitteena on luoda mikkeliläisille lisää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa elinympäristössä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Hankkeen kautta on myös mahdollisuus rahoittaa osallisuutta lisääviä tapahtumia.

Hacklab Mikkeli on yhteisö, joka tarjoaa työtilan rakentelusta, teknologiasta ja digitaalisesta taiteesta kiinnostuneille. Työtilassa rakennellaan erilaisia omia tai yhteisiä projekteja, joissa yleensä jollakin tavalla esiintyy moderni teknologia.

Osaamisen jakaminen ja yhdessä oppiminen ovat yhteisön tärkeimpiä arvoja. Toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, vaan toiminta pyritään pitämään kaikille avoimena ja mahdollisimman kynnyksettömänä. Osallistujilta ei edellytetä esim. tiettyä tekniikan alan koulutusta, vaan pelkkä kiinnostus aihepiiriä kohtaan riittää.

Tsekkaa myös muut Meijän Mikkelin tapahtumat!

Yhteystiedot

Toimintamme tapahtuu eri puolilla Mikkeliä. Toimistomme löytyy Etelä-Savon ammattiopiston Otavankadun toimipisteestä. Useasti olemme tavoitettavissa Hacklab Mikkeli ry:n tiloista osoitteesta Pietarinkatu 23, jossa järjestämme myös tiistaisin kaikille avoimet peli-illat. Kilauta tai laita viestiä, jos tuntuu ettei meitä löydy mistään.

Lisää tietoa toiminnastamme löydät sosiaalisen median eri kanavista. Game Lab Mikkeli löytyy esimerkiksi Instagramista @gamelabmikkeli, Facebookista Game Lab Mikkeli ja Twitteristä @gamelabmikkeli. Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta info@gamelabmikkeli.fi

Tarjoamme mahdollisuuden opiskeluihin liittyvään harjoitteluun. Pelit ja pelaaminen eivät ole ainoastaan digitaalinen tai it-alan ilmiö, vaan tarjoavat erittäin todennäköisesti mahdollisuuksia myös muiden alojen opiskelijoille. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla tai tule käymään paikan päällä.

Hankkeessa työskentelevät:

Juuso Kolehmainen, juuso@gamelabmikkeli.fi, puh. 046 623 7373
Taneli Selin, taneli@gamelabmikkeli.fi, puh. 046 623 7382

Opiskelijaharjoittelijat Xamkilta (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululta):

Kalle Kauppi, kalle@gamelabmikkeli.fi
Jonne Kuru, jonne@gamelabmikkeli.fi