Teema

28.1.2019 jotudin 0 Comments

Sessio 4: Teema

Pelien suunnittelussa on monta koulukuntaa. Jotkut korostavat suunnittelun aloittamista mekaniikasta, jotkut teemasta. Tässä sessiossa pohdimme, mikä on teema ja miten sellainen suunnitellaan.

Palataan kuitenkin aluksi pelin määritelmään:

Peli = teema + tarina + mekaniikka

Pelejä voi suunnitella top-down menetelmällä aloittaen pelin ytimestä ja teemasta ja suunnitellen niitä vasten mekaniikat, sisällön ja muut elementit. Toinen vaihtoehto on bottom-up ja aloittaa yksittäisistä mekaniikoista tai muista elementeistä ja koota ympärille teema ja muu kokonaisuus. Me lähdimme etenemään pelin ytimen ympärille kootusta konseptista ja teemasta. Se auttaa hahmottamaan idean ja ison kuvan.

Teema on pelin objektiivinen asetelma ja vastaa kysymykseen “mitä on tekeillä?”. Sävy (tone) on subjektiivinen tulkinta teemasta. Sävyn avulla teemasta välittyy tunnelma (mood). Tunnelmaa on helpointa kuvailla tunnetiloina, joita pelistä välittyy ja jota teema viestii. Teema voi myös pohjautua johonkin arkkityyppiin tai aiheeseen, kuten tunnettuun pelimaailmaan tai genreen.

Suunnittelijan näkökulmasta teema auttaa perustelemaan valintoja ja tekemään pelistä yhtenäisen ja loogisen. Se tarjoaa puitteet suunnitella estetiikkaa, dynamiikkaa ja mekaniikkaa. Useimmissa peleissä on jokin teema, ja se voi olla vahva tai heikko. Alussa teema on luultavasti polveileva ja sisältää liikaa kaikkea. Suunnittelun edetessä tapahtuu virtaviivaistamista ja valintoja.

Pelaajan näkökulmasta teema luo mielikuvia ja odotusarvon pelistä. Se auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan peliä. Teema kommunikoi pelin tavoitetta ja sisältöä. Parhaimmillaan teema tekee pelin tarinasta ja mekaniikoista loogisia ja yhteenkuuluvia ja ne tukevat soisiaan. Teema vaikuttaa merkittävästi immersioon.

Kokemusta teemasta on kuitenkin vahvasti subjektiivinen. Jotkut pitävät jostakin ja toiset jostakin muusta. Selvää on kuitenkin, etta teeman on istuttava pelin konseptiin, mekaniikkoihin ja tarinaan. Hyvä teema ei ole liian abstrakti tai liian yksityiskohtainen – suhteessa pelin muihin elementteihin ja kohderyhmään. Sotapelin teema on luultavasti erilainen tarkkuudeltaan kuin vaikkapa illanviettoon tarkoitetun seurapelin.

Mielestäni teema ja mekaniikka eivät kamppaile keskenään, vaan tukevat toisiaan ja ovat toisistaan riippuvaisia. Molemmat kehittyvät peliä suunnitellessa ja testatessa. Ne tukevat progressiota, eli tarinaa. Hyvässä pelissä on huolellisesti mietitty teema, oli se sitten mekaanisesti hiottu europeli, vahvasti tarinallinen ameritrash tai mitä tahansa muuta.