Author: jotudin

3.5.2019 jotudin 0 Comments

Säännöt ovat erittäin tärkeä elementti pelien suunnittelussa ja niiden pelaamisessa. Sääntö kuvailee jonkin pelin mekaniikan tai sen osan tiiviisti, yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi. Säännöt siis kertovat,…

15.4.2019 jotudin 0 Comments

Lauta-, kortti- ja roolipeleihin liittyy paljon matematiikkaa. Onneksi useimmiten riittää, että pelin suunnittelija ja kehittäjä ovat kartalla siitä ja osaavat asiansa. Ei ole ihan sattumaa…

4.3.2019 jotudin 0 Comments

Aikanaan pelin suunnitelmista pitäisi kehitellä ihan oikea peli. Pelisuunnittelijasta pitäisi kuoriutua pelin kehittäjä, tai sitten avuksi tarvitaan kehittäjä tai useampi. Samassa vaiheessa pelin suunnitelmaa pitäisi…

25.2.2019 jotudin 0 Comments

Pelimekaniikat on tärkeä aihe. Jos teema antaa pelille puitteet ja tarina tekee siitä elävän ja kiinnostavan, mekaniikat antavat pelaajille mahdollisuudet toimia. Ilman mekaniikkaa peli ei…

18.2.2019 jotudin 0 Comments

Pelimekaniikan, eli teoriaan pohjautuen dynamiikan, läpikäynti oli viimeinen keskeinen komponentti pelien suunnittelussa. Nyt meillä on koossa peruspalikat pelin suunnittelemiseksi: mekaniikka, teema ja tarina. Aihe on…

11.2.2019 jotudin 0 Comments

Tarina on yksi pelin keskeisistä elementeistä. Siinä on kyse pelimaailman kokemisesta mekaniikan, sääntöjen ja komponenttien kautta. Tarina luo immersiota, kuvastaa progressiota (eli pelin etenemistä) ja…

4.2.2019 jotudin 0 Comments

Pelimaailma on keinotekoinen todellisuus, joka luo tunteen, että peli kiinnittyy johonkin aikaan ja paikkaan. Pelimaailma kommunikoi teemaa ja sen tulkintaa pelaajille. Samalla luo immersiota, kertoo…

28.1.2019 jotudin 0 Comments

Pelien suunnittelussa on monta koulukuntaa. Jotkut korostavat suunnittelun aloittamista mekaniikasta, jotkut teemasta. Tässä sessiossa pohdimme, mikä on teema ja miten sellainen suunnitellaan. Palataan kuitenkin aluksi…